Blogs

Gradbeni oder za gradnjo čudovitih objektov

V gradbeniškem poslu se gradbenik in inženirji gradbeništva vsakodnevno srečujejo z pripomočki, kot je gradbeni oder, saj je ta nepogrešljiv pri sami gradnji. Priljubljenost gradbenih odrov je velika, saj se gradbeni oder uporablja za različna dela na področjih gradbeništva. Načeloma obstajajo tri vrste gradbenih odrov, in to so: gradbeni oder, modelarni oder in pomični oder.

Gradbinci lahko zaradi pripomočka, kot je gradbeni oder, varneje, učinkovitejše, kvalitetnejše in hitrejše opravljajo različna dela. Zgodovina gradbenih odrov sega že zelo dolgo nazaj, saj so gradbeni oder poznali in uporabljali že Egipčani, Grki in Rimljani.

 

Splošno o gradbenih odrih

Delovni oder oziroma gradbeni oder je pomožna konstrukcija, ki na gradbišču zagotavlja varno delo na višini. Sami elementi gradbenega odra morajo biti pred uporabo temeljito pregledani, namreč poškodovanih ali pa obrabljenih gradbenih odrov se nikakor ne sme uporabljati, saj bi to lahko vodilo do zelo hude nesreče ali pa celo smrtnega primera, saj se gradbena dela izvajajo na zelo visokih višinah.

Gradbeni oder za gradnjo čudovitih objektov

Delovni oder mora postavljati in dopolnjevati samo strokovno usposobljena oseba, gradbeni oder pa smejo uporabljati samo zdravi delavci brez kakršnih koli poškodb. Stabilnost pri gradbenem odru je ključnega pomena, sama širina pri gradbenem odru mora biti najmanj 60 centimetrov. Če se na sam gradbeni oder postavlja gradbeni material, mora biti gradbincu omogočeno vsaj 30 do 40 centimetrov prostora, da se lahko normalno giblje po samem gradbenem odru.

 

Fasaderska dela z gradbenim odrom

Najprej je potrebno pred samo postavitvijo določiti višine, na katerih se bodo dela sploh izvajala. Predpisana dela za opravljanje na gradbenem odru je 2 metra. Fasaderska in slikopleskarska dela so veliko lažja s pripomočkom, kot je gradbeni oder, saj oseba veliko lažje doseže mesto, ki ga je potrebno prepleskati.

Zelo pomembno je tudi, da gradbeni oder stoji na ravni površin in da je izravnan, namreč v nasprotnem primeru lahko oseba izgubi ravnotežje in pade iz njega.…